Enten

Gelukkig is dit weer achter de rug. Afgelopen zaterdag kwam de dierenarts op bezoek en heb ik alle duiven laten enten tegen paramyxo. Hij kwam met enige vertraging waardoor met name de doffers elkaar lekker te grazen hebben genomen. Gelukkig bracht een bad op zondag uitkomst. Ze zitten nu weer lekker strak in het hok. in een later stadium worden ze geënt tegen paratyfus met een levende entstof. Kuren doe ik niet meer. Dragers zullen door deze enting ziek worden en kunnen dan meteen het veld ruimen. Met een kuur, al of niet werkend, moet je soms jaren zoeken naar duiven die de gevreesde ziekte bij zich hebben. Ik heb genoeg ellende beleefd afgelopen jaar vandaar deze keuze. Voor de jongen kan ik nog 1 keer een beroep doen op de speciaal voor mij gemaakte orale entstof. Dit laatste vond de zaterdag entende dierenarts maar wat vreemd. Volgens hem kon dit helemaal niet. Toch heeft het dit jaar zijn vruchten afgeworpen want van ziekte had ik na de enting bij mijn duiven geen last meer van uitval. Het is vreemd dat de een zegt, dat kan niet, terwijl de ander bij deze nieuwe methode zweert. Dit maakt de duivensport nu zo complex. Je moet sterk in de schoenen staan om niet iedere keer verkeerd te wisselen. 

Stemmen.

Afgelopen tijd kon gekozen worden voor het vliegprogramma 2021. We hebben in 2020 een pilot gedraaid met lossingstations in ZO-richting op de vitesse, draaiend naar Zuid/Zuidwest naar gelang het seizoen vordert. Gelukkig heeft een commissie de pilot onderzocht en komt met onderbouwende argumenten om de pilot voort te zetten in 2012. DEze zijn door een meerderheid van stemmen ook zo erkend zodat wij opnieuw in het begin vanuit die Heimat gaan concoursen. Wel werd vermeldt dat lossingsstations langs de A31 prima voldoen aan de gestelde eisen. Dus de Zuidlijn i.p.v. Zuidoost. Overigens was de meerderheid niet ruim. Een heel groot deel van de liefhebbers vindt dit maar niks. Een voorbereiding die niet past bij de rest van het seizoen omdat we dan weer vanuit België en Frankrijk gaan vliegen. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. 

Koppelen.

Zo links en rechts worden de duiven gekoppeld. Ikzelf heb net de duiven gescheiden. Die moeten nog maar een tijdje wachten. Afgelopen jaar moest ik noodgedwongen laat koppelen. En het moet gezegd, dit is mij prima bevallen. Ik zie het nut van een vroege koppeling niet in. In een gebied met veel roofvogels heeft het geen zin. Het is alsof je een restaurant gaat openen waar iedereen zo maar aan kan schuiven. En dat doe de rovers dan ook. Ik ken liefhebbers die voor aanvang van de vluchten meer dan de helft al kwijt zijn. Tja. DE vliegers zijn nog niet door de pennenrui. DE meesten staan nog op 2 pennen. Die moeten voor de bruiloft nog maar iets langer wachten. Overigens denk ik dat ook van de vliegers enkele jongen behouden blijven. Binnenkort ga ik om de 2 dagen een koppel alleen op de vliegafdeling zetten met 1 bak open. Dan kunnen ze mooi wennen aan elkaar en de bok in bezit nemen. Ik hoop hiermee veel ellende te besparen als het echt koppelen wordt. En ik heb nu de tijd, dus waarom niet.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.