Vervoer.

4. Verenigingsvoorstellen 0318 The Flying Dutchman, Emmen

4a. Verluchting klein vervoer (aanhanger) aankaarten
Bij het ophalen van de duiven door klein vervoer bleek dat er verschillen te zijn hoe omgegaan wordt
met de ventilatie. Bij de ene aanhanger staat deze wel aan en bij een andere niet. Ventileren is
belangrijk voor de duiven en we zouden dan ook graag zien, dat de ventilatie standaard aanstaat.

Reactie bestuur:
Onze vervoerscommissie heeft dit signaal het afgelopen seizoen ook gekregen. Deze heeft het
nogmaals aan onze chauffeurs van het klein vervoer duidelijk gemaakt hoe belangrijk dit is voor de
welzijn van onze duiven. Ook voor het aankomende seizoen zal dit een aandachtspunt blijven voor de
vervoerscommissie.

Dit is het voorstel van mijn club richting de afdeling. Afgelopen jaar diverse malen geen werkende verluchting op de kar met als gevolg slechte prestaties van onze duiven. Door mijn werkzaamheden bij FC Emmen korfde vriend Kees mijn duiven in. De eerste keer dat ik zelf aanwezig was merkte ik meteen de niet werken verluchting op. Der wat van gezegd en meteen melding gemaakt bij de afdeling. In eerste instantie wierp dat zijn vruchten af  al was dat het met pijn en moeite. Iedere keer vragen. Na verloop van tijd toch weer de verluchting uit en begon het hele proces van voren af aan. Om doodziek van te worden. Ook voor komend jaar dus weer onder de aandacht en geen concrete toezegging dat de kar wordt aangepast. En let op, deze ellende blijft door gaan. 

Geen onzin.

Met meerdere liefhebbers hierover gesproken. Het is bijna zeker dat slecht verluchten en navenant slecht presteren met elkaar te maken heeft. Zo ondervond S. Ook die zijn duiven zaten in een slecht verluchte kar. Hij liet meer dan 10 weken achter elkaar zijn duiven bij een gespecialiseerde duivendokter controleren. Voor het weekend en na de vlucht. Het begon na een slecht verlopen vlucht. Op maandag de duiven laten controleren. Hadden last van een luchtweginfectie. Dinsdag t/m donderdag gekuurd en op vrijdag laten controleren. Schoon. Dus met vertrouwen de duiven, die met de kar werden gehaald, ingezet. Zaterdag opnieuw een slecht verlopen vlucht. Maandag laten controleren. Luchtweginfectie. Kuren van dinsdag t/m donderdag en vrijdag opnieuw controleren. Ze waren super. Dus inzetten maar wel gehaald met de kar. Zaterdag een slecht verlopen vlucht. En zo ging het weken achter elkaar door. Ondanks het wensen van beterschap met het vervoer kwam van deze belofte, net als bij ons, weinig terecht. Zelfs topmelker B.V. riep, stop maar met spelen, dit heeft geen enkele zin. Maar F. was niet voor 1 gat te vangen. Toen op een gegeven moment de duiven opnieuw met de kar werden gehaald, liet F. zijn duiven uit de mand halen en de klok schoon maken. Spelen had zo geen zin. Hij probeerde zijn duiven bij een andere club in te korven en dat lukte ook nog. Ze kwamen direct in de goed verluchte container. De rest van zijn vereniging korfde wel bij de eigen club in en werden de duiven in de slecht verluchte kar vervoerd. Bij F. kwamen de duiven als een trein. De overige leden van zijn club kenden een belabberde vlucht met slechte resultaten en een stroef verloop. Dit maakt het verschil tussen goed en slecht presteren. F. is overigens een liefhebber die zijn sporen in de duivensport al lang verdiend heeft en een zeer goede kwaliteit duiven onder de pannen heeft. Voor ons is het duidelijk dat het klein vervoer onmiddellijk moet worden aangepast. Aan deze concurrentievervalsing moet onmiddellijk een eind worden gemaakt.

Later.

Ook nog zoiets. Wij concoursen samen afdeling Friesland op enkele vluchten. Als je de lossingsbeelden ziet komt duidelijk een verschil naar voren. DE duiven van afdeling 10 gaan allemaal tegelijk los terwijl tenminste 1 container van Friesland deur voor deur gelost wordt. Over eerlijkheid gesproken. Op een snelle verlopen midfondvlucht kun je hierdoor een behoorlijke achterstand oplopen. Wat afdeling Friesland dan wel weer goed doet is het aantal duiven per maand. Die bedragen op jongen- en natourvluchten 25 terwijl in afdeling 10 nog steeds 31 in de mand “geperst” worden. Ik denk dat hier ook wel eens sprake zou kunnen zijn van concoursvervalsing bij een gezamenlijke vlucht. Links en rechts nog wel wat werk aan de winkel. 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.